İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

Farben’de tüm çalışmalar müşteri memnuniyeti yaratma, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlama, çevreye zarar vermeden üretim gerçekleştirme, temel insan haklarına saygılı olma ilkeleri esas alınarak yürütülür. Bu ilkeler doğrultusunda Farben, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve böylelikle çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumayı amaçlar. Tüm çalışmalarını da bu ilke ve amaçlar doğrultusunda sürdürür. Farben; 4857 Sayılı İş Kanununa, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklere uygun şartları taşımaktadır.