Kalite ve Çevre Politikalarımız

Kalite ve Çevre Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

● Farben olarak ana başarı kriterimiz, firma imajımızın yurtiçinde ve yurtdışında müşterilerimiz tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamak

● Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri odaklı yaklaşımla kaliteli ürünler üretmek, müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirmek ve satış sonrası hizmet vererek müşteri memnuniyetini sürekli kılmak

● Müşterilerimizin karşılaşmış olduğu sorunları kendi sorunumuz bilerek en hızlı çözümleri üretmek ve müşterilerimiz ile paylaşmak

● Ürünlerimiz ve süreçlerimiz ile ilgili müşterimizin bulunduğu ülkede geçerli olan veya müşterimizin belirttiği yasal gerekliliklere ve/veya direktiflere uymak.

● Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak,uygulamak performansalrını takip ve kontrol etmek,Kalite Yöentim Ssiteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

● Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak

● Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde, karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.

● Kalite Politikamızın, FARBEN içinde ve dışında iletilmesini  ve anlaşılmasını sağlamak.

 

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ VE PROSES YAKLAŞIMI

Müşteri odaklılık: Farben’de varlığın müşterilere bağlı olduğu bilinir, şimdi ve gelecekte müşteri gereksinimlerini anlamak, isteklerini karşılamak ve beklentileri aşmak hedeflenir.

Liderlik: Liderler Farben’de, ölçülebilir hedefler vererek amaç ve yön birliğini oluşturur; hedefler gerçekleştirilirken çalışanların tam olarak katılımı sağlanır.

Personelin bağlılığı: Personeli Farben’in temel varlığıdır. Farben’de çalışanlarla etkin iletişim kurulur, çalışanların işlerini yapabilecek yetkinlikte ve bilinçte olmaları amacıyla eğitilmeleri sağlanır.

Süreç yaklaşımı: Farben’de hedeflere ulaşabilmek için süreçler; belirlenir, yönetilir, kontrol edilir, izlenir ve ölçülür. Böylelikle hedeflenen iş sonuçlarına daha verimli olarak ulaşılabilir.

İyileştirme: Daha etkin ve verimli bir kalite sistemine sahip olmak amacıyla Farben’de süreçler sürekli iyileştirilir. Bu çalışma, özellikle müşterilere sunulan çıktılarda iyileşme elde edilmesini sağlamaktadır.

Kanıt esaslı karar alma: Farben’de, veriler ve bilgiler analiz edilmektedir. Bu sayede elde edilen sonuçların hangi düzeyde olduğu bilinir ve bu bilgi sayesinde iyileşmeye açık noktalar tespit edilebilir.

 

İlişki yönetimi: Farben’de, birbiriyle ilişkili süreçler tanımlanır ve yönetilir. Bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisi olduğundan bu husus hem yönetim hem de çalışanlar tarafından tam olarak anlaşılır ve sistemin nasıl çalıştığı bilinir.  Farben, ilgili tarafların beklentilerini stratejik önem ve değerini bilerek karşılıklı yarar ilişkisini, orta ve uzun vadede ortak artı değer yaratmaya yönelik iş birliğine dönüştürür.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Farben’de tüm üretim süreçlerinin ve üretilen ürünlerin insan ve çevre dostu olmasına özen gösterilir. Bu nedenle üretim alanlarında güncel çevre standartlarına bağlı kalınır. Üretimde kullanılan hammaddelerin parçalanabilir, kısa ve uzun vadede insan sağlığına zarar vermeyen, dünya sağlık teşkilatının limitlerine uygun kimyasallar olmasına dikkat edilir. Bu kapsamda üretimin çok büyük bir kısmı su bazlı ürünlerden oluşur. Ayrıca, geri kazanımı mümkün olan atıklar proseste tekrar kullanılır, geri kazanımı olmayan atıklar ise çevreye zarar vermeden bertaraf edilir. Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında, üretim faaliyetleri sırasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanmasına dikkat edilir.

 

Farben kurulduğu günden bu yana Üçlü Sorumluluk mantığını kabul etmiş ve bunu resmi olarak da onaylamış bir kurumdur. Odağında çevre ve insan olduğundan, üretim yerini, son teknolojiyi barındıran arıtma sistemine sahip İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde konumlandırmıştır. İhracat ağırlıklı çalıştığı için ürünlerinin çoğu “ECOTEC” standartlarına sahiptir.

Farben’de çevre bilincinin önemine olan inançla çalışılır ve çevre mevzuatı yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilir. Olası bir kirliliğin kaynağında önlenmesine dikkat edilir. Farben, tüm ekibi ile birlikte yaptığı etkin çalışmalarla hem sürdürülebilir kalkınmayı sağlamakta, hem de ürünlerin tüm üretim süreçlerinde çevreyi korumak adına üzerine düşeni yapmaktadır.

Farben olarak bizi biz yapan değerlerin başında, gelecek kuşaklara sağlıklı, yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak ve bu bilinci tüm çalışanlarımıza aşılamak geliyor.