Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmanın önemi, her sektörde olduğu gibi; deri sektöründe de giderek artmaktadır.

Modern ve sürdürülebilir deri ve deri kimyasalları üretiminde; ekonomik çıkarlar, ekolojik fayda ve tüketici hakları aynı derecede önemsenmelidir. Çevre kirliliği yaratma riskiyle tanınan ve ekolojik kriterlere uyum konusunda yaşanan sorunlarla ilgili yoğun gündemi olan deri endüstrisi için üretimin gelecek kuşaklara aktarılmasında, çevreye uyumlu tekniklerin ve teknolojilerin adaptasyonu ve kimyasal teknolojilerdeki gelişmelerin deri üretimine uyarlanması önemlidir.

 

1972 yılında deri finisaj kimyasalları üretimiyle faaliyetlerine başlayan Herkim Şirketler Grubu’nun bir üyesi olan Farben, çevreci üretim politikaları doğrultusunda kazandığı deneyim ve edinmiş olduğu birikim ile özellikle deri ve tekstil endüstrileri için üretmiş olduğu ekolojik uyumlu ürünlerle sektörün öncülerindendir. Kürk, giysilik, ayakkabılık, astarlık, saraciyelik ve döşemelik deri tiplerine uygun yaş işlemlerden finisaja kadar tüm deri ve tekstil kimyasallarını üretmek için gerekli altyapı ve birikime sahiptir. Farben; sürdürülebilir deri ve tekstil kimyasallarının üretilmesi kapsamında, çevreye zarar vermeyen kimyasal maddelerin, ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi konusunda aktif bir rol oynamaktadır. Bu yönde hedefleri ve üretim politikaları mevcuttur.

 

Farben olarak, sürdürülebilir kalkınma zorluklarını tüm değer zinciri boyunca sistematik olarak ele alıyor ve kendi gelişim hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda;

 

 • Ürün bileşenleri büyük ölçüde yenilenebilir hammaddelere dayanan ve toksikolojik özelliği olan herhangi bir madde içermeyen yeni ürünlerin geliştirilmesi için çalışırız.
 • Enerji ve su gereksinimlerini azaltarak, kimyasalları daha verimli kullanarak ve yan/ara ürünlerinin kullanımına yönelik ilgili araştırmalar yaparak proseslerin iyileştirilmesini sağlarız.
 • Kullanım sırasında ve sonrasında sürdürülebilirlik açısından deri özelliklerinin iyileştirilmesi, daha uzun servis ömrü sağlanması, daha düşük miktarda deri tüketimi yapılması ve yeni geri dönüşüm olanaklarının araştırılması konularına özen gösteririz.

 

Sunduğumuz avantajlarla, kapsamlı bir deri kimyasalları portföyüne sahibiz. Alpinelli, Farben Curtex ve Pellecurtex serilerimiz, sürdürülebilir deri üretimine özel olarak uyarlanmış ve müşterilerimize birinci sınıf performans sunmamızı sağlayan yenilikçi ürünlerimizi içermektedir. Çözüm portföyümüz kapsamında;

 

 • Deri üretimi ile ilgili konularda teknik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Krom VI, kısa zincirli klorlu parafinler(SCCP), azo boyalar gibi deri üretiminde uluslararası standartlarca yasaklanmış ürünlerin yerine alternatif hammaddelerin kullanılması
 • Çevreci ve insan sağlığına duyarlı deri kimyasallarının geliştirilmesi
 • Deri kalite beklentilerine uygun şekilde formülize edilmiş organik ürünlerin geliştirilmesi
 • Deriye farklı fiziksel özellikler kazandıracak üstün nitelikli deri kimyasallarının geliştirilmesi
 • Uygun atıkların ilgili proseslerde tekrar kullanılması
 • Sürdürülebilir tedarik zincirinin kurulması
 • Deri üretimi tedarik zincirinden zararlı hammaddelerin çıkarılması
 • Marka itibarının korunması
 • Kimyasal ve çevresel düzenlemelere tam uyumun sağlanması
 • Deşarj sıvılarının çevresel etkilerinin azaltılması gibi konular yer almaktadır.